woensdag 29 november 2017

Flexwoningen komen in beweging

Flexwoningen groeien sneller dan de woningmarkt. Marc Doodeman, verslaggever economie, schreef recent in Cobouw een prachtig artikel over deze categorie woningen. In deze blog vind je een bewerkte versie van het artikel. Het volledige artikel kan je hier lezen.

heijmans one
Het aantal aanbieders voor verplaatsbare 'rijtjes'huizen groeit. Veel corporaties en andere verhuurders zijn de schroom voorbij. Voor corporaties en andere huisvesters kan het verplaatsbare huis een uitkomst zijn. Vanwege onzekere demografische ontwikkelingen is het wijs om een flexibele schil in het woningbestand in te bouwen. Over 10 jaar kan de woning bijvoorbeeld verplaatst worden naar een andere plaats in de stad, of worden verkocht aan de huurder, de maker of een andere huisvester. Circulaire woningbouw in optima forma, waarbij het aanbod kan meebewegen met een veranderende vraag.finch building

In heel Nederland zie je een toenemend aantal tenders, competities en marktconsultaties voor flexibele woningen blijkt uit een inventarisatie van Cobouw. Vooruitstrevende opdrachtgevers, meestal corporaties, maar ook zorginstellingen, willen de flexwoning een kans geven. In totaal zijn er zo’n duizend flexibele eengezinswoningen en appartementen in de maak of reeds opgeleverd. Als de verplaatsbare studio’s voor studenten en statushouders meegeteld worden komt er een veelvoud uit.

Bij 15 procent van de prestatieafspraken tussen corporaties, gemeenten en huurders zijn al concrete afspraken opgenomen over nieuwe bouwmethoden voor betaalbare woningen, zoals tiny houses of (andere) tijdelijke woningen.

Cubicco
In de flexibele schil van de woningmarkt is er vraag naar woonruimte van 400.000 arbeidsmigranten, 35.000 mensen die aan het scheiden zijn, 30.000 dak- en thuislozen en 40.000 vergunninghouders (cijfers 2016). Daarnaast bestaat er vraag bij mantelzorgers, logees in een tuinhuis bij opa en oma, expats, verhuizers, mensen die wachten op hun nieuwbouwwoning, recreanten, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, zzp’ers met een tijdelijke baan, starters en studenten die op zichzelf willen gaan wonen. Naar schatting is 10 procent van de Nederlandse bevolking op zoek naar snel toegankelijke en betaalbare woonruimte. Aan de vraag naar flexwoningen kan worden voldaan door de bouw van verplaatsbare woningen en door transformatie van panden naar woningen.
De makers van verplaatsbare woningen zijn voor een groot deel nieuwkomers op de bouwmarkt. Maar ook partijen die al bekend waren met tijdelijke huisvesting van kantoren en scholen doken een paar jaar geleden op de markt voor verplaatsbare woningen.

Hieronder vind je een lijst van verplaatsbare huizen (en hun makers). De lijst in niet volledig

Habhuis (Plekvoor), bouwt zestig woningen voor corporatie Vryleve in Lobith


Finch Buildings, bouwde 30 woningen voor een woningcorporatie. Volgend jaar worden veertig woningen voor Stadlander gebouwd.

Cubicco (Cubicco en Aan de Stegge Roosendaal): 58 verkocht in Nederland. Plus mogelijk vierhonderd woningen in Engeland en Caribische eilanden

Heijmans One (Heijmans): 80 woningen verkocht aan corporaties.

Neptunus: bouwde 20 appartementen in Panningen, Limburg voor Wonen Limburg

Hodes: bouwde 15 wooneenheden voor statushouders voor gemeente Midden-Delfland, gemeente uit regio Rotterdam en corporatie in Zuiden heeft belangstelling voor tientallen woningen.

Snelwoning (Jan Snel): tachtig eengezinswoningen verkocht.

Nezzt (De Meeuw): 72 appartementen voor De Alliantie in Almere en honderden voor andere corporaties.

Barli Base (Barli) : tientallen Barli Base-woningen, onder andere voor Portaal en gemeente Leiden.

Think Wonen – 22 woningen voor Woningstichting Barneveld.SLIM RUIMTEGEBRUIK IN BOEKVORM

Voor Bouwtotaal-Magazine schreef ik meer dan 40 artikelen over SLIM RUIMTEGEBRUIK. Constant ben ik op zoek naar ruimte-innovaties op de vierkante mm en verwonder ik me over de wereld van tiny houses, tuinkantoortjes, mantelzorgwoningen, onderkomens voor vluchtelingen en alle kleine ruimtes die je maar kan bedenken.
De eerste 20 verhalen zijn gebundeld in een boekje. Het kleinste huisje van 1 m2 mag natuurlijk niet ontbreken. Maar ook het Hobbit Huis, de Hubbel en een mantelzorgwoning van PasAan kom je tegen in dit rijk geïllustreerde boekje met prachtige foto's. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan deze SNEAK PREVIEW

Geen opmerkingen:

Een reactie posten