vrijdag 18 augustus 2023

12 initiatieven Nieuwe Natuur en Klein Wonen

Guido Enthoven Instituut Maatschappelijke Innovatie en Daan Groot De natuurverdubbelaars zijn 5 jaar geleden begonnen met Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen. De groenpioniers onderzoeken de mogelijkheden voor combinatie van kleinschalig wonen met de aanleg van nieuwe natuur. Hiermee willen ze tegelijkertijd bijdragen aan verbetering van de natuur, het klimaat en wonen. Het lab werkt samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit en verschillende gemeenten en provincies.

Testlab heeft recent een prachtige catalogus samengesteld met daarin maar liefst 12 initiatieven, die nieuwe natuur en klein wonen willen combineren. Je wordt meegenomen in de inspirerende visie van de 12 initiatiefnemers, die ook aangeven welke mijlpalen al zijn behaald en welke uitdagingen ze tegen komen. De catalogus is een levend document en wordt met enige regelmaat van een update voorzien. Als je meer informatie wilt over de catalogus, kan je contact opnemen met Tom Meijer:  tom@natuurverdubbelaars.nl
Je kan de catalogus hier downloaden: CATALOGUS 12 INITIATIEVEN

Als je meer wilt leren over Nieuwe Natuur en Klein Wonen, dan is het informatieve pamflet ‘Aan de slag met kleinschalig wonen in de natuur’ ook een aanrader. Er zijn twee versies, een voor initiatiefnemers (toekomstige bewoners) en een voor gemeenten. In de bewonersversie deelt het Testlab de bevindingen en inzichten van de afgelopen jaren en presenteert adviezen en handige tips voor initiatiefnemers van nieuw groen in combinatie met Tiny Houses. Meer informatie over het informatieve pamflet vind je in de blog, die ik schreef voor: TinyFindy

Guido schetst de toekomst van het boerenland: ‘Een kwart van de huidige boeren wil binnen 10 jaar stoppen, vaak zonder opvolger voor het boerenbedrijf. Kleinschalig wonen in de natuur kan een oplossing bieden voor een duurzame toekomst voor het boerenland. Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen wil daarbij een voortrekkersrol spelen.’