maandag 30 oktober 2023

Out of the box locaties zoeken


Tiny House liefhebbers zijn op zoek naar kleine vrije woonruimte met een kleine ecologische footprint én locaties waar ze mogen staan met hun huisje. Vooral dat laatste blijft een uitdaging. Hoewel er steeds meer plekken komen waar (groepjes) Tiny Houses bewust worden meegenomen in de stedelijke planning, kan het nog veel beter.

In het buitenland vond ik een paar onorthodoxe oplossingen voor de locatie schaarste. Leonardo di Chiara woont bijvoorbeeld graag op open plekken in de binnenstad met zijn rijdende doorzonwoning en wil zo nieuwe buurtjes vormen. 

Leonardo di Chiara
Kleine huisjes hebben bij de Italiaanse architect Leonardo di Chiara een gevoelige snaar geraakt, maar tegelijkertijd is hij sceptisch over hun gebruik. “Het typisch Amerikaanse Tiny House heeft aan alle kanten ramen en dat beperkt de mogelijkheden om midden in een stad te wonen, waar de ruimte beperkt is.” Hij introduceert een nieuwe bouwtypologie: het verrijdbare rijtjeshuis. Alleen de voor- en achterkant zijn voorzien van ramen. ‘Zo creëer je samenhang met je buren, die in hetzelfde rijtje wonen.”
                           
Diep in een groot bos in Zuidwest Frankrijk vind je, als je goed zoekt, het zelfgebouwde cob huisje van Katherine Wyvern. De kunstenares, prijswinnend schrijfster en cob-bouwer heeft jarenlang gereisd over de wereld en voelt dat dit de plek is om een eigen woning te bouwen van klei, stro en water. Katherine’s talent voor vormgeving zorgt voor unieke details en afwerkingen.                             

Katherine heeft gewoond in Italië, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en Spanje met een tipi of yurt om in te wonen en een paard als vervoermiddel. Ze heeft gewerkt als drukker, lasser en tuinman, en schrijft voornamelijk poëzie, fantasie en erotica. Daarnaast maakt ze houtsnijwerk en potloodtekeningen met grafiet. In haar cob huis voelt ze zich helemaal geaard: ‘Ik woon op twee hectare grond, die ik in 2014 heb gekocht, en besteed veel van mijn tijd aan onze kleine boerderij met een grote moestuin en allerlei soorten dieren.’


Deze blog is een bewerking van een verhaal dat ik eerder publiceerde op TinyFindy

                          

maandag 2 oktober 2023

Pioniers gezocht voor The Urban VillageIn het noorden van Eindhoven wordt Buurtschap te Veld gebouwd. Een bijzondere wijk, met zo’n 670 woningen die in kleine groepjes verspreid in het landschap staan. Het is de bedoeling om betaalbaar en duurzaam te kunnen wonen in een fijn en avontuurlijk thuis. In een raamwerk van bos en struiken worden ‘kamers’ gemaakt, waarin 30 tot 80 woningen worden gebouwd, die samen een mini-buurtje vormen. Elke kamer heeft een eigen karakter: de een is bijvoorbeeld meer stedelijk, in een ander staan zelfgebouwde woningen en in weer een andere kamer is ruimte voor appartementen in ’t groen.


Een van de kamerbewoners is Living Lab 040. Jos Lichtenberg toont met gepaste trots de virtuele maquette: 'Met gaming technologie maken we beelden van het LAB zoals het zou kunnen worden. Door de gaming techniek kunnen we razendsnel wijzigingen doorvoeren. Tevens hebben we de eerste AR toepassingen hierop ontwikkeld. Een van de beelden bevat een Avatar, waarmee je rond kunt lopen en binnen kunt stappen.'

Living LAB 040 is recent een nieuw concept gestart: “The Urban Village”. Hier kan je samenleven met je buren op een verhoogd maaiveld. Het LAB speelt hiermee in op de toenemende verstedelijking ín Nederland en het chronische tekort aan woningen: ‘Steden staan voor een enorme verdichtingsopgave en wooncrisis. De hoogte in met het stapelen van appartementen lijkt de voor de hand liggende, snelste en meest betaalbare oplossing. Maar, is dat wel zo? Of kunnen we de verdichting ook anders oplossen? En hoe zit het met uitdagingen van het vergroenen van steden, vergroten van biodiversiteit, hittestress, wateroverlast? Met de sociale cohesie, vereenzaming en vergrijzing? Tot onze grote verwondering worden deze waarden van stadsleven vaak over het hoofd gezien in huidige verdichtingsoplossingen. Hier willen we verandering in brengen. Want verdichten en wooncrisis oplossen, dat kan écht anders.’


The Urban Village is een nieuw concept, dat bestaat uit verhoogde maaivelden: ‘Met de ontwikkeling geven we niet alleen antwoord op de verdichtingsopgave. Het biedt een nieuwe kijk op de bouwopgave en heeft de ambitie om de kwaliteit van leven in steden te vergroten, onze ecologische voetafdruk te verkleinen en de vorming van sterke en waardevolle gemeenschappen te stimuleren.’ De ideeën achter deze beweging zijn niet nieuw. Zij bouwen voort op vele cruciale inzichten van stadsplanners, ontwikkelaars en bewoners uit binnen- en buitenland.

‘Stel je voor’, glimlacht de enthousiaste initiatiefnemer: ‘Je ontwaakt in je zelfontworpen vrijstaande woning. Bij het verlaten van je huis wandel je over straat en maakt een praatje met je buurman over de gedeelde tuin, terwijl je kinderen ziet genieten in de speeltuin. Via een avontuurlijk pad loop je naar beneden langs andere in het groen gelegen woningen en komt onderweg buurtbewoners tegen en geniet in je tuin van het geluid van het stromende beekje om de hoek en de wind die door de bomen waait. Zou er vanavond nog een leuke film spelen in de buurt bios[OAd1] ? Ook zo kan leven op vijfhoog eruitzien.’


Het verhoogde maaiveld wordt gerealiseerd met een superstructuur: ’Die is flexibel aanpasbaar en creëert de mogelijkheid om te groeien en te evolueren. Hij kan tijdelijk op braakliggende terrein worden geplaatst, over bestaande bebouwing heen, boven parkeerplaatsen of gewoon permanent.’ Deze industrieel ontworpen structuur optimaliseert het ruimtegebruik door verschillende verhoogde niveaus te creëren, waarop één- of tweeverdiepingswoningen kunnen worden gebouwd, ook kleine woningen. Elk niveau is met elkaar verbonden door een parcours van eigenaarschap dat ruimte biedt voor bewoners om te ontspannen, te sporten, en sociaal contact te hebben. Conceptontwikkelaars, coöperaties maar voornamelijk particulieren kunnen deze woningen zelf ontwikkelen, waardoor er een gevoel van eigenaarschap en gemeenschap ontstaat.’ Jos ziet veel mogelijkheden door de aanpasbare structuur: ‘De superstructuur is circulair opgebouwd, waardoor kavels op hoogte ontstaan die gedemonteerd, aangepast en uitgebreid kunnen worden om te voldoen aan de behoeften van de stad en haar bewoners. Deze flexibiliteit herdefinieert het concept van een huis als een statisch object en maakt efficiënter gebruik van de kostbare stedelijke ruimte mogelijk.’

Het eerste project

LAB 040 gaat een proefproject realiseren. Het project bestaat uit meerdere maaivelden verbonden met het parcours van eigenaarschap. ‘Hierop willen we 16 tot 24 appartementen realiseren. De proef gaat om het tackelen van alle obstakels die op ons pad komen[OAd2] (te duur, te complex, geen plint, et cetera), maar ook over het engineeren spelen hierbij een belangrijke rol. We willen ontdekken hoe het parcours tot z’n recht komt: de koppeling met kabels en leidingen, groen, water, sociale inclusie, welzijn, daglicht, invulling geven aan de kwaliteit en ontwikkelen van een nieuwe waarde gedreven businesscase. Met als ultiem doel: een nieuwe woonvorm op grote schaal toe te voegen aan de verdichtingsopgave van Nederland en opschaling buiten het Living LAB te realiseren.


Het Lab 040 terrein bestaat uit 8500 m2 grond waarop maximaal 119 ontdek-woningen worden gerealiseerd. ‘Het LAB biedt ruimte voor innovatie, ontmoeting, debat, verbinding en nog veel meer. Het is een samenwerking tussen de initiatiefnemers, marktpartijen, gemeente Eindhoven, burgers en onderzoeksinstellingen. In het LAB staan 5 innovatiepijlers centraal. Dit zijn: welzijn, verantwoording nemen, aantrekkelijk, efficiënt georganiseerd en wendbaar. Deze pijlers zijn het kompas voor alle ontwikkelingen en zo ook voor de ontwikkeling van het verhoogd maaiveld.

Wil je meer informatie over dit of andere projecten waar we aan werken? Mail naar info@livinglab040.com

Pioniers gezocht

Innoveer jij mee? Het Urban Village met de verhoogde maaivelden, vergt een nieuwe benadering van bouwen, financieren, samenwonen en leven: ‘Daarom gaan we eerst een proefproject uitvoeren, voordat we het concept grootschalig gaan ontwikkelen. Heb je interesse om als leverancier van (samenhangende) onderdelen onderdeel uit te maken van deze innovatie? Neem dan contact op met: info@livinglab040.comg

aan ontwikkelen.