donderdag 18 oktober 2018

Wonen in een parelprovincie

Perifeer Nederland loopt verder leeg. Bent u met me eens dat juist Zeeland, Limburg, Friesland, Drenthe en Groningen onze mooiste provincies zijn? 


Onze vakanties besteden we graag in één van deze parel provincies, die zich kenmerken door mooie natuur, uitgestrekt groen en lage bebouwingsdichtheid. Toch trekt de jeugd er langzaam weg, omdat er te weinig werk is. Ouderen en mensen met een lagere opleiding blijven achter. De opkomst van Tiny House bewoners biedt misschien nieuwe mogelijkheden voor het inrichten van deze regio’s en zou wel eens het begin kunnen zijn van een volksverhuizing naar het platte land.


In Nederland ontstaat een groeiende groep inwoners die liever leven in eenvoudige, duurzame woonruimte dan een zo groot mogelijk huis met status auto en veel spullen. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze willen, laten deze mensen zien dat je ook anders met elkaar en met je woonomgeving en de natuur kan omgaan. Ze kiezen voor kleine, vaak mobiele of zelfs off-grid woningen en besparen veel geld. Geen hoge hypotheek, geen kasten vol onnodige spulletjes en een kleine ecologische voetafdruk. En wat krijgen ze cadeau? veel tijd om met elkaar en de natuur te leven.
 Waar gaan die Tiny Housers zich vestigen? Parel provincies bieden eigenlijk alles wat Tiny Housers willen. De gemiddelde grondprijzen zijn er relatief laag. Er is werk in de duurzame landbouw; opvolging blijkt voor veel boeren nog altijd een groot probleem. En deze provincies bieden ook mogelijkheden voor kleinschalige productiebossen en andere natuurprojecten. Bij de klimaattop in 2016 is een convenant getekend, dat als doel heeft om 100.000 ha extra bosgrond in Nederland te realiseren. Tiny House bewoners, die graag off-grid willen leven, kunnen een sleutelrol vervullen. En de parelprovincies kunnen mooi het voortouw nemen.

NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar


donderdag 4 oktober 2018

Gemeente-ambtenaren durven


Bij de gemeente werken de innovatoren van het nieuwe bouwen. Alle bouwplannen passeren immers standaard hun bureau. Soms zijn regels landelijk vastgelegd, maar vaak ligt de uiteindelijke puzzel bij de gemeente zelf en dan is de vraag: wie durft?


Sinds 1 oktober 2014 hoef je geen vergunning meer aan te vragen voor de bouw of aanbouw van een mantelzorgwoning op eigen terrein. Dat is goed nieuws! ‘De bouw van mantelzorgwoningen is vergelijkbaar met een garage of een tuinhuis, waarvoor ook geen vergunning nodig is.' zegt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. De regeling is landelijk maar gemeenten kunnen zelf verder versoepelen. Als er geen sprake is van mantelzorg en strijdigheid is met het bestemmingsplan moet natuurlijk alsnog een vergunning worden aangevraagd.

De Tiny House Hausse is in volle gang. Steeds meer kleine huisjes zoeken een mooie plek om ruimte te bieden aan deze nieuwe woonvorm, die nog niet altijd op alle punten aansluit op het bouwbesluit. En gelukkig zijn er steeds meer gemeenten, die die plekjes ook bieden. Den Helder maakt van de nood een deugd. Na sloop van de galerijflats in de Falgabuurt ontstond er veel groen, omdat er voor nieuwbouw geen vraag was. Voor de Falgatuin heeft men nu een nieuwe bestemming gevonden. Hier verrijst een woonwijk voor Tiny Houses. 

Woningcorporatie Peelrandwonen gaat ook kleine huisjes bouwen op het terrein naast Ecodorp Boekel. Beide terreinen vallen onder de Crisis- en herstelwet. De huisjes mogen er staan zonder wielen en zijn bedoeld voor inwoners van Boekel. Ad Vlems van Ecodorp Boekel legt uit: ‘Peelrandwonen is vooruitstrevend en bouwt alleen nog maar Nul-op-de-Meterwoningen. Geïnspireerd door Ecodorp Boekel willen ze kleine huisjes gaan aanbieden.’ Dat kan eenvoudig, omdat Boekel welstandsvrij is. Als ergens anders in Nederland een groep mensen klein wil bouwen, en de bestemming sluit (nog) niet aan, kunnen ze hun gemeente ook vragen of dat binnen de Crisis- en herstelwet mag. 


Complimenten aan alle gemeente-ambtenaren, …. die durven!


NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar