maandag 24 februari 2014

Groene daken in tuinen(1)


"Het sedum-vegetatiedak brengt leven op het dak. Een vegetatiedak is niet alleen erg fraai om te zien, maar heeft ook een duidelijke meerwaarde ten opzichte van traditionele dakbedekking. Tevens is een groendak niet meer weg te denken in een duurzame omgeving." Zo begint U-Space haar site met de introductie van een nieuw droomhuisje.

U-SPACE

"Het vegetatiedak" zo vervolgt U-SPACE, "bindt fijnstof en CO2, zorgt voor energiebesparing door de isolerende werking en buffert regenwater. En zorgt voor een prettig leefklimaat. Met dit huisje bouw je in je eigen tuin een zakenkantoor, een zorgunit, een sportruimte, een loungeplek, een topkeuken of een luxe slaapkamer."

Directeur Ronald Scholten vertelt enthousiast: "U-space is gebaseerd op een innovatief modulair bouwsysteem, het is een flexibele, half te openen ruimte en combineert design met functionaliteit. Het huisje is gemaakt van duurzame materialen, voorzien van een sedum-vegetatiedak en PV-cellen, maximaal geïsoleerd en zelfvoorzienend qua energie."

Om hier met gepaste trots aan toe te voegen: "Een betonfundering of andere blijvende constructie is niet nodig. De overlast bij plaatsing is dan ook minimaal door een innovatief bouwconcept. U-space is ook nog eens goedkoper dan een aanbouw. Werknemers en werkgevers hebben bovendien meerdere belastingvoordelen. En we bieden verschillende financieringsmogelijkheden." 
Sweet Pepper Hengelo
U-space is voorzien van een tuindak van OPTIGROEN. Op de constructieve ondergrond komen isolatie en dakbedekking. Hierop worden twee bescherm- en absorptievliezen aangebracht, een substraatlaag en een vegetatie mat. Ronald Scholten besluit: " Eén dakzijde van de U-Space wordt voorzien van het sedum dak en de andere zijde van PV panelen. We zijn nog in ontwikkeling met een zeer innovatief energie accumulatiesysteem waarbij misschien de beide dakzijden voorzien worden van PV panelen (zodat we een volledig autonome installatie hebben) en bekijken of we wellicht dan een groenwand kunnen gaan toepassen."

HAWK HOUSE

HAWK HOUSE VAN ALEX WYNDHAM is nog zo'n geslaagd voorbeeld  van een groen dak. Dit huisje van ca. 9 m2 is gemaakt van redwood uit een locale zagerij. Drie wanden kunnen worden geopend voor ventilatie (passieve koeling). En het groene dak zorgt voor extra warmte buffering in de zomer. 
In  TINYHOUSETALK wordt Hawk House uitgebreid beschreven.

ZEECONTAINERS EN MEER .........

Deze hergebruikte zeecontainer is ook voorzien van een prachtig groendak. Door het groene dak en de bruin-oranje gevel kan zelfs een zware staalconstructie, zoals een zeecontainer,  harmoniëren met een bosrijke omgeving. Tuindaken of groene gevels kunnen dus echt het verschil maken. Het huisje wordt één met de achtertuin. 

Heb je zelf leuke voorbeelden van kleine huisjes met een tuindak? reageer dan graag via onderstaande reactiemogelijkheid of op KENNISPLATFORM LEVEN IN TUINEN 

maandag 10 februari 2014

Mantelzorg groeit in tuinen (2)


Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur gevraagd om advies over de gevolgen van beleidsveranderingen in langdurige zorg voor de woningmarkt. Het volledige advies van 15 januari 2014 vind je op ADVIES RLI Kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen in de tuin worden genoemd als oplossing naast het aanpassen van de huidige woning. Rli-voorzitter Meijdam verwacht, dat duizenden woningen moeten worden gebouwd of aangepast.

NIEUWS VAN PASAAN


PasAan heeft zich volledig gespecialiseerd in het creëren en realiseren van bouwkundige oplossingen gerelateerd aan mantelzorg en schetst in haar nieuwsbrief van januari 2014 de problemen alsvolgt: "Er zijn vele ontwikkelingen in wet- en regelgeving: Het wordt steeds moeilijker om opgenomen te worden in een zorginstelling. Tot voor kort was het zo dat mensen met een beperkte zorgvraag een indicatie konden krijgen voor opname in een verzorgingshuis en mensen met een zwaardere zorgvraag een indicatie tot opname in een verpleeghuis. Met ingang van 2013 is dat veranderd.Vanaf nu kunnen alleen mensen met een zware zorgindicatie worden opgenomen. In feite is hiermee het besluit genomen dat het merendeel van alle verzorgingshuizen in Nederland voor 2018 gesloten wordt. De eigen bijdrage neemt fors toe. Voor iemand met een redelijk pensioen en/of eigen vermogen (bijvoorbeeld in een eigen huis) loopt de eigen bijdrage bij opname in een zorginstelling al snel op naar meer dan € 2.000,- per maand. Woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars hebben vele bouwplannen voor seniorencomplexen geschrapt. Hierdoor zijn forse tekorten voor seniorenwoningen ontstaan, die de komende jaren alleen maar zullen toenemen."


Inmiddels is de landelijke politiek gelukkig druk bezig met het vereenvoudigen van regels. Hierover zegt PasAan: "Over het procedureel eenvoudiger maken van de plaatsing van mantelzorgwoningen en zorgkamers wordt inmiddels al jaren in de landelijke politiek gesproken. Afgelopen maanden zijn belangrijke stappen gezet. Op 11 oktober jl. heeft het kabinet het formele besluit genomen dat het plaatsen van zorgkamers en mantelzorgwoningen in de regel vergunningvrij wordt. Volgens het kabinetsbesluit is er in de toekomst geen vergunning meer nodig voor bouwwerken ten behoeve van mantelzorg, zolang die bouwwerken niet te groot zijn, een niet te groot deel van de tuin in beslag nemen en van een goede kwaliteit zijn. In andere situaties gelden straks eenvoudiger en kortere procedures." Lees meer hierover in m'n blog EEN HUISJE ZONDER VERGUNNING, .... MAG DAT?, De Volkskrant kopt 5 juni '14 "mantelzorgwoning wordt gemakkelijker, Na 1 oktober hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd voor de bouw van een mantelzorgvoorziening op het eigen erf. Die woning wordt gelijkgesteld aan een schuur of garage, waarvoor ook geen vergunning hoeft te worden aangevraagd."
PasAan vervolgt: "Voor ons is dit kabinetsbesluit het resultaat van 6 jaar hard lobbyen, samen met belangrijke maatschappelijke organisaties als de ouderenbonden, Mezzo (organisatie voor Mantelzorgers), Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC), vereniging Eigen Huis en de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad)." Op de website van Pas Aan vindt u bij NIEUWS (11 oktober 2013) een link naar het persbericht over dit kabinetsbesluit. "Over het kabinetsbesluit vindt nu een schriftelijke procedure in de Tweede Kamer plaats. Omdat een zeer grote Kamermeerderheid voor de wijzigingen is en ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een positief advies heeft gegeven, is de verwachting dat het vergunningvrij maken van mantelzorgwoningen in de loop van 2014 een feit is. Wij merken dat lopende vergunningaanvragen al veel soepeler behandeld worden, omdat gemeenten nu al gaan handelen in de geest van de nieuwe regels."

bron: Pas Aan, thuis wonen met zorg

TOPTOTAAL

Lammert Haverkamp van Toptotaal, een bedrijf dat ook mantelzorgwoningen levert, bevestigt de toenemende interesse voor mantelzorgwoningen. "Vooral in de buitengebieden zien we de vraag groeien. De woningen zijn duurzaam en energiezuinig en kunnen ook als studiootje worden gebuikt. De haalbaarheid is afhankelijk van het budget en de gemeentelijke bestemmingsplannen."

NOS JOURNAAL BELICHT MANTELZORGWONING


23 Januari '14 besteedde het NOS journaal aandacht aan de opkomst van mantelzorgwoningen. Inmiddels ca. 100 geplaatste woningen en naar verwachting zal de vraag komende jaren verder groeien. Deze REPORTAGE VAN HET NOS JOURNAAL is gemaakt naar aanleiding van een recent uitgebracht advies over knelpunten rond ouderenhuisvesting. 

"De heer en mevrouw Rijneveld hebben hun huis verkocht aan hun dochter Meta, die met man en drie kinderen in het 'ouderlijk huis' is gaan wonen. Zij zijn zelf op een speciaal daarvoor gehuurd stuk grond naast hun oude huis in een mantelzorgwoning van PasAan gaan wonen, zodat zij 'buren' werden van hun dochter met gezin. Het Journaal heeft deze familie kort geportretteerd." bron: Pas Aan, thuis wonen met zorg

LEVEN IN TUINEN OVER MANTELZORG


'HUISJE VAN HOUT'
Maart 2013 schreef ik m'n eerste blog over de groeiende mantelzorg in tuinen. Wil je deze blog nog eens lezen, inclusief gerealiseerde voorbeelden, reacties van belangenorganisatie en adviseurs en tips voor domotica?, klik dan op BLOG MANTELZORG GROEIT IN TUINEN (1) Ook THUIS AAN HUIS levert zorgunits, die kunnen functioneren als mantelzorgwoning of kangoeroewoning.'HODES'
citaat blog LEVEN in Tuinen maart 2013 "Als gevolg van de kabinetsplannen dreigt de komende jaren sluiting van honderden verzorgingshuizen. In 2020 zullen volgens Bureau Berenschot 800 verzorgingshuizen hun deuren gesloten hebben. "Dan komt oma toch gewoon in de tuin wonen" kopte de Volkskrant vet op 22 februari jl. Verslaggever Rutger Bregman verhaalt over de mogelijkheden van mantelzorgwoningen in de achtertuin onder het motto: Ouderen trekken bij hun kinderen in, maar wel in een eigen huisje."


MEER VOORBEELDEN

Heb je zelf leuke voorbeelden van kleine huisjes voor mantelzorg? reageer dan graag via onderstaande reactiemogelijkheid of op KENNISPLATFORM LEVEN IN TUINEN