woensdag 28 november 2018

Mantelzorg in de tuin

Je gezin groeit én je wilt dichter bij een hulpbehoevende ouder gaan leven. Je hulpbehoevende ouder heeft tegelijkertijd meer voorzieningen nodig om veilig te kunnen wonen. Dan kan het lonen om een volledig aangepaste mantelzorgwoning in de tuin te laten zetten en zelf het hoofdgebouw te betrekken. Je woont groter, dichterbij én in de mantelzorgwoning heb je de beste voorzieningen, die je kan bedenken. 

Sinds november 2014 is het plaatsen van een mantelzorgwoning vergunning vrij. Je hoeft de gemeente niet op de hoogte te stellen van de bouwactiviteiten. Er gelden echter wel regels: Je moet voldoen aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Je moet ook voldoen aan het Bouwbesluit. 

Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan het huis laten bouwen. Ook kan een bestaand bouwwerk bij het huis, bijvoorbeeld een garage, worden omgebouwd tot mantelzorgwoning. In sommige gemeenten telde de mantelzorgwoning mee bij het bepalen van de WOZ-waarde, maar sinds januari 2017 is dit niet meer het geval. Uitzondering hierop zijn mantelzorgwoningen, die als aanbouw van de hoofdwoning zijn gebouwd of een in een verbouwde schuur. In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

De mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal één huishouden. Dit huishouden mag bestaan uit maximaal twee personen, van wie minstens één persoon mantelzorg ontvangt of verleent. Als de mantelzorgrelatie eindigt, mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning dan niet af te breken, maar moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Maar hopen, dat dat nog heel lang duurt ……NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar


donderdag 8 november 2018

Fri:dom is een superslim bouwpakket

Bernhard Hoerl is Tiny House pionier van het eerste uur. Met Maria en twee katten Kyra en Isabella woont hij vorstelijk in een zelfgebouwd Tiny House in proefproject Erasmusveld (Den Haag). Bernhard wil ook graag anderen helpen en heeft een Tiny House bouwpakket ontwikkeld. Wil jij een Tiny House bouwen, en heb je een zetje in de rug nodig voor de constructie, dan biedt Fri-dom je alle kansen.


Enthousiast vertelt Bernhard over het ontstaan van het zelfbouw concept: ‘de essentiële gedachte achter Fri:dom is om de drempel voor zelfbouwers te verlagen. Ik geloof heel sterk dat zelf bouwen een unieke verbinding creëert tussen een huisje en zijn eigenaar. Zelf het proces ervaren werkt de materiële en persoonlijke vervreemding tegen in onze westerse wereld. We gebruiken allemaal zo veel spullen, die wij niet begrijpen, zoals een mobiel, laptop of auto. En dat in een omgeving die vaak te groot en druk is om je er onderdeel van te voelen. Je eigen huis bouwen geeft iemand het gevoel dat essentiële en fundamentele dingen zoals een dak boven je hoofd hebben door je zelf kunnen worden opgelost. En dat wij de kans hebben om van alles en nog wat te leren, als we er maar energie en tijd in steken.‘

‘Veel mensen vinden het interessant om hun eigen huis te bouwen, maar deinzen terug als het om het zelf ontwerpen en bouwen van het constructieve frame gaat.’ Het bouwpakket van Mindful Homes (het bedrijf van Bernhard) zet je zelf binnen enkele dagen in elkaar. En je mag er zeker van zijn dat het huisje veilig is. Bernhard vult aan: ‘Als dit frame staat en met watervaste folie is afgewerkt, kunnen mensen rustig, droog en veilig al de klusjes doen die super leuk zijn en waar je ook gerust een keer een foutje kan maken zonder dat er iets gebeurt. Daarom bouwen wij geen huizen voor mensen, maar geven ze alleen maar de tools om het zelf op te lossen.’

Fri:dom bestaat uit CNC-gefreesde houten bouwstenen, die zonder spijkers of schroeven in elkaar gezet kunnen worden. Met houten pennen en deuvels worden ze geborgd en blijven ze goed op hun plek zitten. ‘De unieke CNC wandopbouw, die volledig doorloopt tot in de vloer en dus enorme stevigheid in zichzelf heeft, kan worden gecompleteerd met of zonder opklap dak.’ 
Een Tiny House op wielen mag maximaal 4 meter hoog zijn en dat geeft een beperking voor de sta hoogte op je slaapzolder. Bernhard wilde dat gebrek aan stahoogte boven je verhoogde bed oplossen in de Fri:dom. En zo ontstond het idee voor een uitvouwdak. ‘Vooral voor oudere of gehandicapte mensen is de bovenverdieping in standaard Tiny Houses vaak onbruikbaar. Wij denken dat een Tiny House voor 99% is gebouwd om te wonen en niet om te vervoeren. Dus waarom zouden we het huisje voor het incidentele vervoer niet transformeren door het dak in te klappen. Dan kan je de rest van de tijd genieten van meer sta ruimte. Lekker recht op kunnen staan, kleren aandoen, was ophangen, een werkplaatsje inrichten, et cetera’

In het eerste productie huisje is gekozen voor een ronde afwerking met een 8 x 1 m strook polycarbonaat. ‘Het vele licht geeft in verbinding met de ronde nok en dak afwerking met buig triplex veel rust. Het lijkt alsof de ruimte in de hoogte trekt, dat geeft een gevoel van openheid en vrijheid.’

In de toekomst wil Bernhard het Fri:dom bouwpakket nog verder ontwikkelen. Zo krijgen klanten de keuze uit verschillende maten en prijscategorieën, met of zonder opklap dak en verschillende vormen en extra's. ‘We willen met het bouwpakket niet alleen de particuliere Tiny House bouwmarkt bedienen, maar grootschaliger met gemeenten samenwerken om snelle, ecologische, kleine en mobiele woningen voor tijdelijke inzet te kunnen leveren. We denken dan bijvoorbeeld aan oplossingen voor vluchtelingen, daklozen, inzet na natuurrampen en ga zo maar verder.’ Belangrijk is dat de huisjes binnen enkele dagen in elkaar gezet kunnen worden en ook weer afgebroken kunnen worden. Het masterplan is om in alle landen van de wereld een freesmachine neer te zetten. ‘Met lokaal hout en een ontwerp dat is aangepast aan lokale omstandigheden kan je de meest uiteenlopende vormen en uitvoeringen van Fri:dom maken.’

Fri:dom is meer dan een product: ‘het concept staat voor zelf oplossen, verbinding opbouwen met je omgeving, de processen in je leven en de mensen met wie je samen werkt, woont en leeft.’ Fri:dom in aanbouw


NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar