maandag 22 augustus 2016

Woonpioniers gaan in Tiny Houses


'De belangstelling voor de bouw en bewoning van kleine huisjes is de laatste maanden geëxplodeerd. Binnen steeds meer gemeenten organiseren bewoners zich.' start Arthur van der Lee z'n notitie Tiny Housing van Woonpioniers. De notitie beschrijft in inspirerende en heldere taal de opkomst van Tiny Houses in Nederland. Waar staan ze? Welke handige en onhandige regelgeving hebben we in Nederland? en natuurlijk, Wie wonen in een Tiny House?


'Je kan de Tiny Housers in Nederland verdelen in: Pioniers, broedvogels, wortelschieters en Econesten.' vertelt Arthur, Sommigen beginnen en kijken wel waar het avontuur uitkomt, vaak nog zonder te hebben nagedacht over een sta- of woonplaats. Maar er zijn ook voorbeelden van goed voorbereide plannen, die worden voorgelegd aan een gemeente, in combinatie met meerdere Tiny Houses. Ook Ecodorpen blijken een warm nest voor kleine huisjes. Leven in verbinding met elkaar en de natuur spreekt veel Tiny Housers aan in combinatie met het zelfvoorzienende karakter van de Ecodorpen.
Woonpioniers schreef de notitie voor de gemeente Almere, die recent met Woonatelier een Tiny House prijsvraag uitschreef. De prijswinnaars krijgen allemaal een stuk grond toegewezen in Almere, waar ze hun droom huisje mogen verwezenlijken. Momenteel worden de plannen uitgewerkt en wordt gezocht naar passende financiering. Maar Almere is niet de enige gemeente die deze nieuwe bouwstroom omarmt. Arthur licht bijna 30 Tiny House initiatieven toe, verspreid over heel Nederland. Variërend van initiatief groepen en oriënterende politieke interesse tot  bewoonde huisjes.
De notitie gaat ook in op de uitdagingen. Waar mag je staan met je Tiny House? Hoe lang mag je er staan? En hoe zit het met een postadres? Zijn er ontheffingen, eventueel tijdelijk? Woonpioniers geven de trend weer. Koploper gemeenten proberen steeds meer mogelijk te maken voor tijdelijke of permanente bewoning. Ze zoeken mee naar locaties. En kijken naar ruimte in de wetgeving en bestemmingsplannen. Zo biedt de gemeente Boekel ruimte aan het Ecodorp om af te wijken van bepaalde eisen door ze een experiment status te geven in het kader van de Crisis en Herstelwet.
En is de bestemming in Boekel omgekeerd geregeld. Alle bestemmingen mogen, tenzij expliciet is aangegeven dat ze niet mogen.
Tiny Houses zijn zo jong, dat het Bouwbesluit nog wel een paar aanpassingen moet maken voor deze huisjes. Zo zijn isolatie-eisen in het bouwbesluit afgestemd op veel grotere woningen, die langzaam opwarmen. Een Tiny House, zelfs met aanzienlijk minder dan de voorgeschreven isolatie, is sneller warm en makkelijker warm te houden en kan dus waarschijnlijk ook prima functioneren met wat minder isolatiedikte. En dat zou dan weer helpen om de breedte van een rijdend Tiny Housje binnen de maximale afmetingen voor wegvervoer te krijgen. 
Ook de eisen voor de populaire slaapverdiepingen mogen worden geëvalueerd. Welke hoogte is nodig, hoe constructief moet de trap zijn? Of gaan de Tiny Housers het zelf oplossen met een losse hoogslaper en een lichte trap? 
Iedereen, die meer wil weten over wonen in Tiny Houses, zou het rapport van de Woonpioniers eens moeten lezen, super informatief en gemakkelijk leesbaar.

SLIM RUIMTEGEBRUIK IN BOEKVORM

Voor Bouwtotaal-Magazine schreef ik meer dan 20 artikelen over SLIM RUIMTEGEBRUIK. Constant ben ik op zoek naar ruimte-innovaties op de vierkante mm en verwonder ik me over de wereld van tiny houses, tuinkantoortjes, mantelzorgwoningen, onderkomens voor vluchtelingen en alle kleine ruimtes die je maar kan bedenken.


De eerste 20 verhalen zijn gebundeld in een boekje. Het kleinste huisje van 1 m2 mag natuurlijk niet ontbreken. Maar ook het Hobbit Huis, de Hubbel en een mantelzorgwoning van PasAan kom je tegen in dit rijk geïllustreerde boekje met prachtige foto's. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan deze SNEAK PREVIEW