vrijdag 12 april 2013

Een huisje zonder vergunning, ......... mag dat?'Een huisje zonder vergunning, ........... mag dat?' is geschreven door gastredacteur:
ING. LARS VAN DE KAMP
EIGENAAR/DIRECTEUR  VAN BOUWFYSISCH ADVIESBURO  ‘ENERGIE EN DUURZAAMHEID’
ONTMOET ONZE GASTREDACTEUR 

Vergunningen en vrijstellingen is terrein voor specialisten.  Lars heeft  bij bouw- en woningtoezicht gewerkt en later bij een raadgevend ingenieursbureau, waar hij zich specialiseerde in bouwregelgeving en energie & duurzaamheid. Lars is eigenaar/directeur van bouwfysisch adviesburo ‘Energie en Duurzaamheid’.

THE WORLD ACCORDING TO LARS:

“Als de foto boven deze blog  iets duidelijk maakt, dan is het wel dat LEVEN in Tuinen vooral ontspanning en energie geeft. jammer als zo’n project begint met een vergunningen traject dat energie kost en spanningen oproept.  Als specialist op het gebied van bouwregelgeving wil ik u geruststellen. Met wat voorbereiding, kunt ook u met veel plezier bouwen in uw achtertuin.

ALS HET STOPLICHT ORANJE IS

De omgevingsvergunning werkt eigenlijk net als een stoplicht. Als je een huisje of een kantoortje  wilt bouwen staat het licht op rood, tot je een vergunning hebt gekregen en dan gaat het op groen. Voor een beperkte lijst bouwactiviteiten staat het licht echter op oranje te knipperen.  Je mag zelf opletten en doorrijden als je denkt dat dat kan. Ook bij oranje moet je nog steeds de (voorrangs)regels in acht nemen. Dit noemen we vergunningvrij.


VERGUNNINGVRIJ BOUWEN

Het besluit omgevingsrecht (BOR) geeft een  lijst  vergunningvrije werken/bouwactiviteiten.
Als eerste moeten we ‘leven’ opsplitsen in wonen en ondergeschikt gebruik. Een aanbouw binnen 2,5 meter achter de achtergevel mag nog gewoon als uitbreiding van de woonkamer worden gezien, hier mag je wonen en slapen en toch blijft die aanbouw in veel gevallen vergunningvrij. Buiten die zone van 2,5 meter mag het vergunningvrije bouwwerk alleen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een garage, bijkeuken, atelier, tuinhuisje, berging of hobbyruimte. Als de ruimte bedoeld is voor mantelzorg,  zoals in de vorige blog van Marcel,  is er altijd een vergunning nodig.

Voor vergunningvrij bouwen van een atelier of hobbyruimte in de achtertuin zijn de afmetingen van belang. De hoogte moet kleiner of gelijk zijn aan 3 meter boven het aansluitende afgewerkte terrein.  Het oppervlak mag niet groter zijn dan 30 m2, maar de tuin mag ook niet voor meer dan 50% bebouwd raken. Als uw tuin grenst aan openbaar toegankelijk gebied moet u bovendien de gemeente raadplegen. 
En ook aan een strook, die grenst aan uw buren grenst worden eisen gesteld.
Als er een kelder onder uw gebouwtje zit of komt heeft u een vergunning nodig. Een balkon of een dakterras is eveneens nooit vergunningvrij.OVERLEG MET DE BUREN!

Als u voldoet aan alle spelregels en uw bijgebouw is vergunningvrij, dan moet het  nog steeds voldoen aan de bouwregelgeving. Zo mag u de ruimte niet bekleden met zachtboard, polystyreen plaat of andere materialen uit de categorie zeer brandbaar of uiterst brandbaar om maar eens wat te noemen.
Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het gezegde. Dat gaat ook op bij bouwen in uw tuin. Bespreek altijd van te voren uw plannen met de buren. Wel zo gezellig, en het voorkomt misverstanden.  De rechten van u en uw buren zijn vastgelegd in het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.


TOCH EEN VERGUNNING

Als u in uw bijgebouw wilt slapen of er een kelder onder wilt graven dan is professionele begeleiding geen overbodige luxe. Zo’n project vraagt wat voorbereiding en de aanvraag voor een omgevingsvergunning kan daar gewoon in meelopen. Op basis van het definitieve ontwerp gaat u naar de gemeente en ondertussen gaat u verder met de voorbereidingen voor de bouw. In veel gevallen heeft u binnen 8 weken de vergunning.

LEUK OM TE WETEN


Bouwregelgeving is al heel oud. In de middeleeuwen had je de collegiale toets De naburige ridder of heer kwam met zijn leger en stormram kijken of jouw kasteel voldoende sterk en brandveilig was. Kort daarna kwamen de eerste regels waarbij de lokale overheid probeerde stadsbranden tegen te gaan en ziekte verspreiding te voorkomen.  
Twee eeuwen geleden werden zelfs  in sommige steden al eisen gesteld aan de verhouding van breedte en hoogte van sloppen en stegen om voldoende licht en lucht toe te laten bij de woningen.”

DANK JE WEL LARS

Wilt u aan de slag met een gebouwtje in uw tuin? 
Voor uw plannen checkt u www.omgevingsloket.nl en doet eenvoudig de vergunningcheck, kunt u gebruik maken van VERGUNNINGENSHOP.NL of neemt u contact op met een specialist, bijvoorbeeld  te vinden op www.edri.biz, de website van Lars van de Kamp.

1 opmerking: