donderdag 24 november 2022

Living LAB 040

LAB 040
Living LAB 040 opende eind oktober haar EXPO terrein tijdens de Dutch Design Week (DDW).
Jos Lichtenberg is enthousiast over de next step: 'Het Living Lab 040 maakt grote stappen. Na een tijd van onderzoek en voorbereiding worden momenteel de eerste drie pilot woningen gerealiseerd. De volgende volgen binnen enkele weken en zo schalen we verder op.' 
De witte objecten op de afbeeldingen zijn prematuur, de wat gekleurde objecten worden binnenkort gerealiseerd of worden nu gerealiseerd. Op het vogelvlucht perspectief zie je vooraan de buurtkamer en achterin de stadskamer. 

LAB 040 
In het noorden van Eindhoven wordt  Buurtschap te Veld gebouwd. Een bijzondere wijk, met zo’n 670 woningen die in kleine groepjes verspreid in het landschap staan. Het is de bedoeling om betaalbaar en duurzaam te kunnen wonen in een fijn en avontuurlijk thuis. 'Hier woon je in het groen samen met je buren, en met de stad nabij. Hier huur je een woning of bouw je zelf iets. Hier onderzoeken we samen een nieuwe manier van wonen.' In een raamwerk van bos en struiken worden ‘kamers’ gemaakt, waarin 30 tot 80 woningen worden gebouwd, die samen een mini-buurtje vormen. Elke kamer heeft een eigen karakter: de een is bijvoorbeeld meer stedelijk, in een ander staan zelfgebouwde woningen en in weer een andere kamer is ruimte voor appartementen in ’t groen. Jos toont met gepaste trots de virtuele maquette van LAB 040. 'Met gaming technologie maken we beelden van het LAB zoals het zou kunnen worden. Door de gaming techniek kunnen we razendsnel wijzigingen doorvoeren. Tevens hebben we de eerste AR toepassingen hierop ontwikkeld. Een van de beelden bevat een Avatar, waarmee je rond kunt lopen, binnen kunt stappen, et cetera.'

LAB 040
Living LAB 040 landt in drie kamers van het Buurtschap te Veld. Jos legt uit wat de opzet is: 'Hier ontdekken we samen hoe de stad van morgen eruit kan zien. Een stad die aantrekkelijk is om te wonen en waar het welzijn van de inwoners centraal staat. Een stad die wendbaar is en efficiënt georganiseerd en waar iedereen zijn verantwoording neemt en bewust omgaat met elkaar en de aarde.' Living LAB 040 gaat op zoek naar manieren van betaalbaar, fijn en duurzaam wonen in een verdichte stad. 'We gaan hier samen werken aan baanbrekende innovaties die fijn wonen mogelijk maken. Vernieuwende woonconcepten die gaandeweg worden aangepast, verbeterd of vervangen.'

In het Living LAB 040 worden 119 ontdekwoningen gerealiseerd. Bewoners kunnen meedenken en mee-experimenteren. Jos: 'Samen met gelijkgestemden ontdek en ontwerp je mee aan jouw stad van morgen.' De ontwikkeling van Living LAB 040 gaat in fases. 'Hoe het wonen in Living LAB 040 er uiteindelijk uit komt te zien? Dat is nog niet bekend. Dat is ook het leuke! Bewoners gaan dat samen met ons ontdekken. De eerste drie woningen van Ferlem zijn in aanbouw.'

Een paar voorbeelden van de deeleconomie in een ander reeds gerealiseerd groepje woningen in Buurtschap te Veld

Buurtschap te Veld
Buurtschap te Veld

Buurtschap te Veld


Geen opmerkingen:

Een reactie posten