vrijdag 25 mei 2018

De bouwboerderij, one stop shopping voor bio-contractorsIn 2016 presenteerde een groot aantal bosbelanghebbende partijen*) het convenant ‘Bos en Hout’. Zij constateren dat op dit moment het areaal bos wereldwijd elk jaar afneemt met een half procent. Nederland is voor 90 % afhankelijk van de import van hout en de komende jaren zal de vraag naar hout naar verwachting verdubbelen door nieuwe bio based toepassingen in de chemie, materialen en bio-energie. Investeren in de aanleg van bos is van groot belang, ook omdat het direct een bijdrage levert aan beleidsdoelen op het gebied van klimaat, economie, werkgelegenheid, recreatie, waterretentie en biodiversiteit.


Om de ambities gestalte te geven is er behoefte aan innovatieve bos pilots. De proefprojecten moeten beantwoorden welk bospotentieel we laten liggen en hoe we zorgen voor een sluitend huishoudboekje op die percelen. In Nederland is het namelijk een forse uitdaging om met alleen bosbouw een gunstig verdienmodel te realiseren. Misschien biedt een combinatie met agro-forestry en off-grid huisjes nieuwe inzichten.

Wat vindt u van een farm waar uitsluitend bio-based bouwmaterialen worden verbouwd, geteeld en gefokt? One-stop shopping voor de moderne bio-constructor. De bouwmaterialen komen in de ideale situatie rechtstreeks van de boerderij, zonder tussenschakels. Uiteraard vind je op een bouwfarm veel bomen, maar ook vlas en hennep als isolatiemateriaal en riet en stro. Als je nog een stapje verder gaat, kan je zelfs denken aan schapen (isolatie wol) en een algenvijver. De nieuwste generatie zonnepanelen van Aerup werkt immers al op algen. 

Off-grid huisjes stellen je in staat op ieder vruchtbaar stukje grond een bouwfarm te starten. De farmer kan eenvoudig beginnen met aanplant en een paar schapen, en de natuur z’n werk laten doen. Bedrijfsgroei zal je moeten afstemmen op de snelheid, die de natuur je biedt. Om het verdienmodel te versterken kan je natuurlijk ook een gemengde farm starten. Tussen de bomen ontwikkel je een voedselbos, dat in ieder geval voorziet in de behoefte van de farmer, maar misschien ook in de ruilhandel met buren een rol kan spelen bij een nieuw economisch ruilmodel. Als je kans ziet een stuk landbouwgrond in de periferie van grotere steden te vinden, zit je gelijk goed met je afzetgebied.

Wie begint de eerste Nederlandse bouwfarm? *) Actieplan Bos en Hout werd onder andere opgesteld door vertegenwoordigers van boseigenaren, bosbeheerders, houtproducenten, bouw- en timmerbedrijven, natuur- en milieuorganisaties en betrokken ministeries en provincies.

NIEUW E-BOOK SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

Vers van de pers, m'n nieuwe boekje SLIM RUIMTEGEBRUIK 2 met 20 bijzondere Tiny gebouwtjes.

Bekijk hier een preview
PREVIEW SLIM RUIMTEGEBRUIK 2

En bestel je eigen exemplaar

Geen opmerkingen:

Een reactie posten