SLIM RUIMTEGEBRUIK IN BOEKVORM

Voor Bouwtotaal-Magazine schreef Marcel van Mierlo in twee jaar tijd meer dan 20 artikelen over SLIM RUIMTEGEBRUIK. Constant is hij op zoek naar ruimte-innovaties op de vierkante mm en verwondert hij zich over de wereld van tiny houses, tuinkantoortjes, mantelzorgwoningen, onderkomens voor vluchtelingen en alle kleine ruimtes die je maar kan bedenken.

De eerste 20 verhalen zijn gebundeld in een boekje. Het kleinste huisje van 1 m2 mag natuurlijk niet ontbreken. Maar ook het Hobbit Huis, de Hubbel en een mantelzorgwoning van PasAan kom je tegen in dit rijk geïllustreerde boekje met prachtige foto's. Ben je geïnteresseerd? Bekijk dan deze SNEAK PREVIEW  of deze enthousiaste reactie van Marjolein Jonker, grande dame van de Tiny House Movement
De illustraties van de huisjes vind je op PINTEREST ILLUSTRATIES SLIM RUIMTEGEBRUIK

SLIM RUIMTEGEBRUIK IN BOUWTOTAAL

Sinds april 2013 publiceert Marcel van Mierlo, oprichter van LEVEN in Tuinen, artikelen over SLIM RUIMTEGEBRUIK in Bouwtotaal-magazine. Aan de hand van concrete voorbeelden lees je hierin alles over compacte gebouwtjes, die ook nog eens duurzaam en innovatief zijn. 

De voorbeelden zijn niet gebonden aan de achtertuin, maar kunnen overal worden toegepast waar slim ruimtegebruik is gewenst. Zo kan je een artikel tegenkomen over een omgebouwde zeecontainer: White Cube maar ook een verhaal over een uit kurk opgebouwd verplaatsbaar kantoortje: Cubicco

Ing. Frank de Groot, hoofdredacteur van Bouwtotaal: “De rubriek Slim Ruimtegebruik prikkelt om anders te denken over bouwen, bouwsystemen en bouwmaterialen. In een dichtbebouwd land als Nederland moeten we verstandig omgaan met de schaarse ruimte. Daarnaast biedt de verruiming van het vergunningvrije bouwen nieuwe kansen. Door voorbeelden uit te werken van kleine gebouwtjes, kan iedereen zien welke vernieuwende mogelijkheden er nu al zijn. Dit zijn geen tekentafelideeën maar gerealiseerde projecten. Ook inspirerend voor Doe Het Zelvers en mensen, die nadenken over hun toekomstige woon- en leefomgeving. Gebruiker van ruimte zijn we immers allemaal."

Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling aan de TU/e*) is ook enthousiast over de rubriek SLIM RUIMTEGEBRUIK: "Als je kritisch naar gebouwen en woningen kijkt moet je constateren dat ze vooral leeg zijn. Kantoorvloeren zijn overdag al niet gevuld, maar gedurende avond en nacht en in weekends zijn ze zelfs compleet leeg. Scholen van hetzelfde laken een pak, om over theaters, stadions, restaurants, etcetera maar niet te spreken. In woningen verplaatst de activiteit zich gedurende het etmaal, maar is het grootste deel van het oppervlak ongebruikt. 

Dat geeft te denken en roept de vraag op hoe we met vernuft de ruimte efficiënter zouden kunnen inzetten. Je komt dan wellicht uit op bewegende wanden of opklapbare delen. Dat zal bij menigeen onmiddellijk een sterk kostenverhogend beeld oproepen. Maar wat als je daarmee 50% van het bouwvolume zou kunnen besparen? Daarmee financiële ruimte scheppend voor ‘het vernuft’.

Als je het over de stand der techniek hebt, dan is het interessant om vooral naar kleine bouwsels te kijken. Juist daar worden ontwerpers en makers tot het uiterste geprikkeld. Het is daarom dat ik gelukkig wordt van het werk dat Marcel van Mierlo heeft verricht. Na een gestage zoektocht van jaren heeft hij een indrukwekkend bestand van mini gebouwtjes en hun kenmerken opgebouwd en beschreven. Ter inspiratie! Zodat we uiteindelijk groeien naar een efficiënt ruimtegebruik."

*) Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling aan de TU/e, consultant bij organisaties met een innovatieambitie, voorzitter van de stichting Slimbouwen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen